Jakie są opcje terapeutyczne?

Nie wszystkie tętniaki mózgowe wymagają interwencji, niektóre mogą być obserwowane. Pacjent może zostać zakwalifikowany do zabiegu operacyjnego, który najczęściej polega na wewnątrznaczyniowym zamknięciu dopływu krwi do tętniaka, lub zaklipsowaniu tętniaka podczas operacji z otwarciem czaszki.

 

Istnieje kilka możliwości operacji tętniaków mózgowych, a wybór metody zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja tętniaka, jego rozmiar, kształt, a także stan zdrowia pacjenta. Główne opcje operacyjne obejmują:

Klipsowanie chirurgiczne
Jest to tradycyjna metoda chirurgiczna, w której lekarz otwiera czaszkę (craniotomia), aby uzyskać bezpośredni dostęp do tętniaka. Następnie umieszcza klip metalowy na szyjce tętniaka, aby zatrzymać przepływ krwi do obszaru poszerzonego. Ta technika jest coraz rzadziej stosowana i może być skuteczna, ale wymaga otwarcia czaszki, co niesie ryzyko związane z operacją na mózgu.

Zabieg embolizacji
To mniej inwazyjna procedura, w której lekarz wprowadza cienką rurkę (kateter) przez naczynie krwionośne, zwykle przez tętnicę udową, aż do tętnicy zaopatrującej tętniak. Następnie wprowadza się materiał embolizacyjny np. specjalne spirale, który zatyka naczynie i zapobiega przepływowi krwi do tętniaka. Ta metoda może być wykorzystywana dla tętniaków trudno dostępnych chirurgicznie lub dla pacjentów, którzy nie są kandydatami do operacji otwartej.

Zabieg endowaskularny z założeniem stentu
W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy tętniak jest położony w trudnym do osiągnięcia obszarze mózgu lub gdy istnieje ryzyko przemieszczenia się klipu, lekarz może zdecydować się na założenie stentu. Stent jest metalową siatką, która utrzymuje otwarte naczynie krwionośne, zapobiegając przepływowi krwi do tętniaka.

Obserwacja i monitorowanie
W niektórych przypadkach, szczególnie gdy tętniak jest mały i nie sprawia objawów, lekarz może zdecydować się na regularne monitorowanie tętniaka za pomocą badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI). Jeśli tętniak nie rośnie ani nie powoduje objawów, lekarz może zdecydować, że operacja nie jest konieczna.

Gdy lekarz wyjaśnia pacjentowi możliwości operacji tętniaków mózgowych, ważne jest, aby przedstawić wszystkie dostępne opcje, omówić korzyści, ryzyka i oczekiwane rezultaty każdej metody. Pacjent powinien mieć również możliwość zadawania pytań i wyrażania swoich obaw, co pozwala na podejmowanie najlepiej dopasowanej decyzji terapeutycznej.